הפרשת חלה ליום הולדת

"היום בו נולדת, הוא היום בו החליט הקב"ה שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך" (ר' נחמן מברסלב).

אמרו חכמנו *"ביום שעלה אדם לגדולה ..נמחלים עוונותיו".(אם חזר בתשובה( וביום ההולדת יש בו קצת מן ה"עליה לגדולה,"כי האדם יצא מגזרת "כרת".
יום הולדת הוא היום בשנה שבו החליט הקב"ה להוריד נשמה לעולם.

יום זה נחשב בדרך כלל ליום חג וליום שמח, בחברת המשפחה והחברים
רבים עורכים מסיבת הפרשת חלה אשר יש מקום להתברך בו מבעלת ה"יום הולדת"….

Shopping Basket

תפריט נגישות